Review Hồ Chỏm Núi - Sóc Sơn - 40km ~ 1h đồng hồ lái xe. 
Bãi cỏ rộng sạch sẽ Review Hồ Chỏm Núi - Sóc Sơn - 40km ~ 1h đồng hồ lái xe. 
Bãi cỏ rộng sạch sẽ Review Hồ Chỏm Núi - Sóc Sơn - 40km ~ 1h đồng hồ lái xe. 
Bãi cỏ rộng sạch sẽ Review Hồ Chỏm Núi - Sóc Sơn - 40km ~ 1h đồng hồ lái xe. 
Bãi cỏ rộng sạch sẽ

Thời gian đăng: 2 năm trước

Review Hồ Chỏm Núi - Sóc Sơn - 40km ~ 1h đồng hồ lái xe. Bãi cỏ rộng sạch sẽ
Giá: Thỏa thuận /người

Tên đơn vị lữ hành: Thổ địa review

Phương tiện di chuyển: tự túc

Hồ Chòm Núi, Nam Sơn, Sóc Sơn, Hanoi, Vietnam

https://www.facebook.com/groups/893330500756867

Các dịch vụ bao gồm: không

Các dịch vụ không bao gồm: không

Mô tả

Thêm 1 điểm rất gần và đẹp. Ảnh mình đi năm ngoái , thời điểm này nước cạn hơn có thể lộ ra nhiều bãi camp rất rộng và đẹp
🏕 Hồ Chỏm Núi - Sóc Sơn - 40km ~ 1h đồng hồ lái xe
Bãi cỏ rộng sạch sẽ , an toàn .

Danh mục: Du lịch

Loại hình: Chia sẻ kinh nghiệm du lịch

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Khoảng cách đến vị trí bạn là: 1173.1 Km

Số điện thoại: 0943332767