Kế Toán Tổng Hợp
Siêu Việt Group Kế Toán Tổng Hợp
Siêu Việt Group

Thời gian đăng: 2 tuần trước

Kế Toán Tổng Hợp Siêu Việt Group
Giá: 9,000,000 đ /Month

23 Trần Cao Vân, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Mô tả

+ Quản lý, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán
+ Thực hiện các công việc nghiệp vụ về kế toán
+ Lập Các báo cáo theo quy định của bộ tài chính
+ Quyết toán các sắc thuế cuối niên độ kế toán
+ Lập Báo cáo nội bộ, xử lý các công việc nội bộ,.. ( Theo yêu cầu ban lãnh đạo và KTT)

Danh mục: Nhân viên văn phòng

Loại hình: Toàn thời gian

Số lượng: 1

Khoảng cách đến vị trí bạn là: 1.8 Km

Hạn chót: 05/05/2021

Số điện thoại: