Kỹ Sư Giám Sát Kèo Thép Thu Nhập 10-20 Triệu
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Vĩnh Thuận Kỹ Sư Giám Sát Kèo Thép Thu Nhập 10-20 Triệu
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Vĩnh Thuận

Thời gian đăng: 2 tuần trước

Kỹ Sư Giám Sát Kèo Thép Thu Nhập 10-20 Triệu Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Vĩnh Thuận
Giá: 10,000,000 đ /Month

49 Cù Lao, Phường 2, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Mô tả

- Triển khai bản vẽ kiến trúc;
- Lên phương án kết cấu, tính toán triển khai bản vẽ kết cấu và làm thuyết minh kết cấu;
- Lập dự toán công trình, tiến độ công trình;
- Tại công trình: Kiểm tra hồ sơ hoàn thành công trình: Kiểm tra chứng chỉ hàng hóa, VLXD, kết quả thí nghiệm, kiểm định chất lượng, biên bản nghiệm thu chất lượng thi công...
- Theo dõi, kiểm tra chất lượng thi công tiến độ thi công;
- Xác nhận khối lượng hoàn thành của nhà thầu từng giai đoạn nghiệm thu và tiến độ thanh quyết

Danh mục: Công việc khác

Loại hình: Toàn thời gian

Số lượng: 1

Khoảng cách đến vị trí bạn là: 1.2 Km

Hạn chót: 30/04/2021

Số điện thoại: